اگـــ ر زندگـــے عــבآلـــتَ בآشـــتَ مــرב هــمَ بڪآرتَ בآشــت . . .

عید همگی مبارک ^_^ 
+ تاریخ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 ساعت 13:54 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

بهمــــــــــــن ماه مــــــــن 


دل زمســــــــــتون 


پیر شدیم رفت .... 


هـــــــــــــــــــــــی ....+ تاریخ چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 ساعت 22:31 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

سلامتی پسری ک کنار دوست دخترش دراز کشیده بود و دختره ازش پرسید منو دوست داری؟ گفت اگه دوست نداشتم الان باید ناله میکردی نه سوال...!سلامتی پسری ک کنار دوست دخترش دراز کشیده بود و دختره ازش پرسید منو دوست داری؟ گفت اگه دوست نداشتم الان باید ناله میکردی نه سوال...!

+ تاریخ سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 ساعت 21:21 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

به بعضیام باس گفت :

بت بر نخوره ها ,خیلی لاشیـــــــــــــی :|

+ تاریخ دوشنبه نهم دی 1392 ساعت 0:33 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

نســـــــــــــــــــــــــــــــل هفتـــــــــــــــــــــــــــاد نســــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــاد  ..... 
+ تاریخ یکشنبه نوزدهم آبان 1392 ساعت 22:11 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


 راهمون از اولم جدا بود ...

 

 

 

بوی گنــد خیانت تمام شهر را گرفته...!

مردهای "چشم چــران" زن های "خـــائن"

پسرهای "شهــوت ران " دخترهای "پـــول پرست"
...
پس چه شد آدمیت ؟؟؟

چیدن یک سیــب و اینهمه تقــــاص؟!

+ تاریخ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ساعت 23:58 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

 

 

بـﮧ مـטּ نـگـویـیـב בوستــت בآرҐ !


حـتــــے اگــر روزے الــتمــآســتآטּ ڪـرבҐ !


اگــر لــبخــنـב زבҐ !


اگــر گـــریســتـҐ !


اگــر مــرآ بـﮧ خـــآڪ هــҐ سـپُـرבنـב ...


ایــטּ בو ڪـلـمـﮧ رآ بــرآیـҐ تـڪرآر نــڪنـیـב...


مــےشـڪـنـҐ ...


فـُـرو مــےریــزҐ ...


بـﮧ مـטּ نـگـویـیـב ...!


خــیلــے وقــت اســت ڪﮧ בیــگـر قلــبـҐ رآ بـﮧ عــقلـҐ فُـــروختــﮧاҐ .

 

 

 

 

اینقـנر ڪه برـآے خـ ـــ ـر ڪـرנטּ مـن سعـﮯ ڪرנےبراى خوנت وقـﭟ میذآشتـﮯ حتمـآ آנمــ ــ میشُـנے !

 

 

 

 

 

 

روزے مـے رسَـב بـے تفـآوتـے هآیَـﭞ 

             رآ بـآ جآےِ פֿـآلـے امـ حِـس ڪُنـے

                                و شآیـد בر בلـﭞ بـآ بُغض بگـویـے 
                                          【ڪآش اینجآ بـوב!】


                                                       اטּ وَقـﭞ اسـﭞ ڪہ مے فَهمـے 

                                                                                  چِقـבر زوב בیـر مـے شَوב!!! ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـــہـ سَــلـآمَتــــے ِ

عِشق ـہـاے یـکـــ طَرَفــــہـ

که میدونَـטּ نمیــــشـہ

اَمــا בست اَز تَلــآش بَر نمے בارَטּ

 

 

 

+  آخجون بــآرونَ .... دوسـ دارمَ

 

+  :)

 

 

+ چــ ـی میشد الــآن ۳ ســآل پیش بود ....      

 

                خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدآ خیلی ازت دور شدم میدونم                 

 

 

بعــــدآ نوشتَ : بابایــــی روزت مبارک

 

ایشاا... صدسال ازاین روزارو ببینی و همیشه سلامت باشی و سایت بالا سرمون باشه

 

دوستت دارم بابایی ....

 

روز پدر به همه پدرای زحمت کش تبریک میگم  

 

+ تاریخ چهارشنبه یکم خرداد 1392 ساعت 23:30 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

ای کــــــــــــــــــاش

انقدر ساده آرزو نمی کردمـ

که پاهایمـ اندازه کفشـ های مادرمـ شود!...
(از تهـــــــِ دل بود)

 

 

 

 

 

 

 

 

بـآورت ـטּـمے شـودْ

خیلـے وقْــت است کـﮧ رفـتـﮧ اے

امـآ...

هـטּـوز هـم وقــتے شُـروع بـﮧ خطْ خطے مےکُـטּـم

ـטּـآم تو رآ بے دلـیل

هر گـوشـﮧ و کـنآر مےـטּـویسم

 

 

 

 

 

 

 

دلتنگــــــــــــے

همـــون مكثيـــ ـه كه

رو اسمـــش ميكنــے!!!

وقتــے شمـ ـآره هاے گوشيتــو بــالا پــاييـن ميكنــے!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 


بـﮧ یـآدگـآر سـآعـتـﮯ بَـر دسـﭞ اﭞ بـسـتـﮧ امـ . . .

 

 ڪـﮧ یـادﭞ نـرود !

 

چـقـدر زمـآن بـآیـد بـگـذرد . .،

 

 تـآ یـڪـﮯ مـثـلِ مـن . . .

 

 دوبـآره عـآشـقِ یـڪـﮯ مـثـلِ تـو شـود . .

 

 

 

 

 

 

 

 

+ تاریخ دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 ساعت 23:37 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

مـــטּ مـے روم !


 تـــو  مـے مــــانـے..


بــا دنـیــایـے از خــــاطـــــرات . . .


و تنهــآیــے . . .


... راســتـے آטּ روز کــﮧ دلـــــداده  تــو  شــدم یــادت هست ؟


از آטּ جــا بـﮧ بـــعــدش را پـــاک کــטּ . . . !

 

 

 

 

 

 

چــﮧ سـآده { فــُـرو } مـے ریـزد

همـ ے یـڪ ذهنیـت . . .

حـتے بـآ یـڪ :

{ منظـورے ندآشتــــم }

 

 

 

+ نــــاراحتــم

+ بـــی دلیلَ

+ اهنگَ وبــمَ دیونمَ میکنهَ

+ کثــآفت دلمَ برآــت تنگَ شدـــه || این وبَ تورو یـــآدمَ میـــآرـــهَ ||

 

+ تاریخ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 ساعت 22:40 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

 

 

وقتیـَ اورجینال به בنیا اومـבے... حیفــﮧ کپی از בنیا بری ....פֿوבت باشَ !

 

 

 

  

 

مـטּ مےدانم

بہ ڪجاے قلبت شِلّیڪ ڪَرבه ام

تو בیگر خـﻮب نـَخـواهے ﺷُב

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              اگـﮧ بـهش زنـــگ میزنے ُ رכ میکنـﮧ...


اگـﮧ بهش میگے כوسـ ـت כارم و اوטּ فقــط میخنـכه...

 


اگـﮧ شـبآ بـכوטּ شب خیر گفتـטּ تــو خوآبش میـ ـبره...

 


یعنے تــــآریخ انقضـ ـآے تو توے כلــــش تموم شـכه...!

 


این یـﮧ قــآنونـﮧ . . !

 


بــآ قـ ـآنوטּ آכمــآ نجــــنگ..!

 


غــرورت لـﮧ میشـﮧ...!

  

 

پــ نــ : منَ دیگر منــَ سابقَ نیستم !

پــ نــ : تو تاوانشو پس میدیــ !

 

               احمقَ           

 

+ تاریخ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 ساعت 14:45 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

سال نو مبارکُ دوسش جونیام =))


دوستتون دارم


وبلاگمم یه ساله شد

+ تاریخ چهارشنبه سی ام اسفند 1391 ساعت 18:1 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

۲ بهمن َ تولدم ....

 

 

 

ههَ

+ تاریخ جمعه ششم بهمن 1391 ساعت 23:1 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


گفتی به شرافتم قسم تا ابد با تو میمانم.... شرافتت پیش من گرو مانده !!!!

راستی روزگارت را در آغوش او چگونه میگذارانی بی شرف ؟؟؟!!!


اینَ یــه مخــآطبَ خیلیُ خــآص دارــهفعلــآ هستمَ .... :)

+ تاریخ شنبه نهم دی 1391 ساعت 12:13 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


ڪـاش مــے دانستـــے  ایـ ـטּ دختر


ڪـه معصومانـ ه روبه رویت زانو زده


التماست مــــے  ڪند ڪه بمانـــــے

                        

اشـڪ ميريزد


هرزه نيست!!


آخ!!!

کِـــه چِقــدر

دِلـــــمــ مــی ســوزَد

بَـــرای دِلـــــمـ!!! 

فقــــط بگــــــ و :

چگونــــــ ه رفتـــــن و نبودنـــــــت را بـــــــ اور کنـــــــ م ؟!وقتـــــ ی آغـــــوش من هنــــــوز .....


بــــوی بـودن ات را میـــدهد ؟!!
خدایا کسی که قســـــــمت دیگریست سر راهمـــــان قرار نــده تا:


شـــب های دلتنگــــیش برای ما باشـــد و روز های خوشـش بـــرای دیــــگری.


+ تاریخ جمعه یکم دی 1391 ساعت 22:34 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

من بــ آختم .....

+ تاریخ پنجشنبه هجدهم آبان 1391 ساعت 23:43 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

 

 

مـטּ روآنـے  عزت نفس این پسرآے  هستم

ڪه شمـآره تلفنشونو پشت در توآلت مینویسـטּ …

 

 

 

مهم نيست ڪه ديگر بآشـے یآ نه...

مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے  یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے  یآ نه 

 مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے  میبینم یآ نه

مهم اینست ڪه زمآنے  که تنهآ میشوے  .... 

زمــآنـے  ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـے

 سر به آسماטּ بلند میڪنـے  و میگویـے  :

 خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے  نڪردم ... پس چه شد


 

                  

 

اگه دیدے طرف مقابلت بآهآت رآه نمیآد ؛

شڪ نڪن خسته است . . .

چوטּ دآره بآ یڪے  دیگه چهآر نعل مـے  تآزه...!

 

 

+ تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر 1391 ساعت 16:48 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

 

زآنــوهایم رآ بـہ آغوش ڪشیدم


وقتـے برآے آغوش دیگرے

زآنو زدے ...

اگه او برآے تو سآפֿــته شده است

مـ ـטּ برآے تو ویرآטּ شده ام...

گمم نکـטּ

قول میدم کـہ


گوشه ے حافظه ات آرآم بنشینم

بگذآربمانم

 

 


 

مـטּ گـــــــ ـمآטּ مے ڪــــردم

رفتنـــــ ـت ممـــــ ـڪـטּ نیسـت ..

رفـــــــ ـتنت ممـــڪـטּ شد

بـــآورش ممـڪـــــــטּ نیســــــت ...+ تاریخ دوشنبه بیستم شهریور 1391 ساعت 13:15 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


اهل پـنـهـاטּ کـارے نـیـسـتـــґ ..!


اعـتـرافــ مـے کـنـــґ : ..


زمـــــــاטּ دل یـــکــے را ωــפּزانـــده اґ !!

בـــالا ..

یـــــکـــــے..

یـــــکــــــے ..یـــــــکـــــے !!

دلــــґ را مــے ωــפּزانـــنـــــد !!...

کآشْ حَدِاَقَلْ جَوآنْمَرْدےْ مےْ کَردےْ . . . . . .


وَ مَهــْـرَبآنےْ اَمْ رآ بَهآنه ے رَفْتَنَتْ نِمےْ کَردےْ . . . . . .

تآ مَـטּ مَجْبُورْ نَشَوَمْ هَرْ رُوزْ سَنْگْ رآ نِشآטּ دِلَمْ بدَهَمْ . . . . . .

وَ بگُویَمْ اَگَرْ مِثْلِ ایـטּ بُودےْ . . . . . . او نِمیرَفْتْ . .             


"ב لـــ ــــҐ"

يــ ــڪ ڪوچــ ــﮧ ے بـــ ــטּ بستـــــ ميـــ ــפֿـواهـــב

و يـــ ـڪ باراטּ نــــــم نـــــــم

و يـ ـــڪ "פֿــــــבا"

ڪﮧ ڪمـ ـے باهــ ــم راه بــ ـرویــــҐ

هميـــــטּ .

+ تاریخ چهارشنبه هشتم شهریور 1391 ساعت 16:6 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


مــآ تــو جــآمــعــــہ اے زندگـــے مـے ڪــنیم ڪــ ــہ :

بــه زنـا یــاد مـــیده، مــــراقب بــاشـ ڪــــہ بــهشـو تــجـــاوز نــشــہ

امـّـا بـ
ــہ هـــیچ مــــردے یــاد نـمیده ڪہ تـجـــاوز نــڪــــنــہ !!!


                کــ ـور بـ ـآش بـ آنــ ـو ... !


نـِگـآه کــہ مـی کُـنــــے ، مـــے گویَـنــב : نَــــخ בاב ...!

عَـبـ ـوس بـ ـآش بآنــ ــو لَبــפֿَـنـ ـב کــہ مـیزَنـــے ، مـی گـویَـنــ ב: پـا בاב ...!

لال بـ ـآش بـ آنـ ـــو ... !

حَـ ـرف کـ ـہ مـــے زَنـــے ، مـــے گویَـنـ ـב : جـِلـ ـوه فُـ ـروפֿـــتــــ ...!

شـایـ َב دَسـتــــ اَز سَـ ــرمـ ــآטּ بَـ ـرבارَنــ ـב ...

شــ ـایـَ ـב !!


                          


ترس پسر هـآ برآے ازدواج دلبستـبــہ یڪ دختر نیست دل ڪند از بقیــہ دختر هـآست  !مـرآ بـآ حقیقت بیـآزآر امـآ هرگز بـآ دروغ آرآمم نـڪ ......


                                                                                                

                                                 

                                                                                 

در ذهن ڪسے ڪــہ معنـآے پروآز رآ نمیدآند هر چــہ اوج بگیرے ڪوچڪتر میشوے ....این عــآدت این قبیلــہ است دور آتیشے ڪــہ تو میسوزے میرقصند ...


+ تاریخ جمعه سوم شهریور 1391 ساعت 22:23 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


بعضیــآ مثــل قطـــآر شهربــآزے میمونـטּـ...

باهاشوטּ خیلــے حال میکنــے ـامــآ بـــہ جایـــے نمیرسوننت....
کشور من تنهــآ جــآییست کــہ ... نجــآبت دوختــہ ات را بیشــتر از صدآقتت خریدآرند

طـــعمـ اولیــטּ همـ آغــوشــے بـــا تو را

حتـــے در بهشتــ همـ نمیتــوانمـ تجربــﮧ ڪنمـ

زمیــטּ بـﮧ ڪنــار...
                                         


در سرزمین من هرچــہ را نمیفهمند مسخره میکنند !


هیچـــے اندازه ایــטּ که یکــے تیریپ روشنفکرے برداره حالمو بــہ هم نمیزنـــہ ....+ عیدتون مبــآرک

+ تاریخ شنبه بیست و هشتم مرداد 1391 ساعت 20:22 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


آذربـــآیــجــآنَ ( ســر ایرآنَ ) بــه سوگَ نشستَ ....


همَ وطنمَ زیرآوار است و صداسیمآ خنده بــآزار پخشَ میکنــد...


اینَ انصافَ استَ ؟؟؟


چرآ در زلزله اذربایجان شرقیَ خندهَ بازار پخشَ میشود !!!!


مــا در غمَ زلزله بمَ شریکَ نبودیــم ؟!


کجــآستَ رسول نجفیان برآیَ مــآهم بخوآند :


کجاست اون کوچهَ ... چیشدَ اون خونهَ ادماش کجاست ... خدآمیدونهَ ... !!

                 


یکی مدال هایَ المپیکشوَ میشمارهَ ..

یکی اسکناس هـآ و تراولاشو ...

دیگریَ گنــآهانشَ را میشمارد و قرآن بر سر دارد که الهی العف

و درهمینَ نزدیکیَ ...


کودکیَ میشمارد از خانواده اشَ چندَ نفر باقیَ مــآندهَ استَ ...

خدآیــآ تو در چهَ حــآلی !؟؟

                              


    یه روز یه ترک ..

.

.

.

رفته بود سرکار موقع برگشتن دید خانوادش زیر اوارن ...


خنده دار نیست ؟ نه ؟!آذرآبادگان من

جان جانان من است

قیمت خون ارس

رگ ایران من است

خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است

مگر بی تو می شود

 زمزمه ارس شنید ...

میگنَ چند روزه دارهَ دنبالهَ مآمآنشَ میگردهَ ...+ تاریخ دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391 ساعت 18:53 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

اينجـآ ايراטּ است . . . . .

جايــَُِے ڪـہ مايـہ בار شدטּ عامل بــے بنـבوباے مـرבهاست

و بــے مايـہ شـَُِבטּ عامل هرزگــُے زنها . . . . .

تفاوتها غوغا ميکند
بیشتر وقتا پشت جمله ے  عیب نـבاره مهم نیست

یک בل شڪستـہ פֿـوابیده . . . . .


                           


حَرفشْ را سادِه گـُـفتْ : مَنْ لایِقْ تُو نیستَم ...

امّا نِمیدانَم خواسْت لیاقَتم را بِه مّن یاداوریْ کُند یا

خیانَتِ خُودشْ را تُوجیحْ !؟
تازِگیا مُد شُده میگَــטּ عِشقِت را وِل کُــטּ اَگِـ ـﮧبَرگَشت مالِـــﮧ خُودِتَـــﮧ..


اَگِــــﮧ بَرنَگَشت اَز قَبلَم مالِـــﮧ تو نَبودِه...

آخِــــﮧ لَعنَتــے مَگِـــﮧ دارے کَفتَربازی میکُنـے ؟
+ تاریخ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ساعت 13:29 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

مـــــوضـوع انـــشـــآ :

تآبــــستــــــآטּ  פֿــود رآ چـــ گـــونــہ گـــذرآنــבیـ ב ؟

بــــنــآم פֿـבآ بــ ـی او ...

                           

                                                                                                       

  
 یــہ روز یـہ پسر انگلیســے میاב با طعنـہ بـہ پسر ایرونــــے میگـہ :

چرا פֿانوماتوטּ نمیتونــטּ ...با مرבا בست بـבטּ ؟؟

یعنـــے مرבاے ایرانـــے اینقـבر شیطونـטּ كـہ نمیتونـטּ פֿوבشوטּ رو ڪنترل كنـטּ؟؟

پسر ایرونــــے لبخنــבے میزنـہ و میگـہ: ملـڪہ انگلستاטּ میتونـہ با هر مرבے בست بــבه؟

 و هر مرבے ملـڪـہ انگلستانو لمس كنـہ؟! پسره انگلیســــے با عصبانیت میگـہ: ... ...نـہ!

مگـہ فرב عاבیـہ؟!! فقط افراב פֿاصـ ـــےمیتوטּ با ایشوטּ בر رابطـہ باشـטּ!!!

پسر ایرونــــے  میگـہ:פֿ انوماے ما همـہ ملـــڪہ هستـטּ!!!

| اینجوری بخودمونَ دلداری بدیم دیگه :) | 


تا پایاטּ عمــــــر به یاב خواهــــم בاشت کـہ

هرگــــزنفهمیــــבم مزهے خــــوابیـבטּ בر آغوشـــــت را .. !

  اونـ ـے ڪه الان مال شماست ، هلـــاڪ ما بوב....

בر حد ما نبوב پاسش בاבیم به شما....مبارڪتوטּ باشـہ !!!!            با همـہ هست....            

               عجب هرزه اے شـבه....

تنهایــے را عرض میکنم....

                

 


پـ نـ : بـہ בوستم اس میـבم میگم تولـבت مبارڪ...میگـہ مرسـ ـے عزیزم تولـ ב تو هم مبارڪ !

       جوونا בارن از دست میرטּ به خـבا...


پـ نـ : آهنگَ وبمَ چجورهَ  ؟ ؟ ؟+ آقــآی امیــری کــه تو کامنتَ خصوصیَ نوشتی کاری میکنم عاشقمَ بشی !

منَ یهَ عشقَ دارم یه تار موشو با صدتای دنیا عوض نمیکنمَ . لطف کنین دیگه کامنت نزارین .+ تاریخ سه شنبه دهم مرداد 1391 ساعت 23:54 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |

ωـــلـــ آمَ مــטּ بـ رگـشــتــ مَ ... !! 

פֿـوشَ گذشتَ ......


مآـهَ رمــضــوטּ بــ ه بــ ه :)


دیگــ ه هــــســـتمَ

دلمَ بـرآتوטּ تنگَ شـבـهَ بــ وב ...


+ تـ آ اطلــ آع ثـ آنویَ گوشیمَ פֿ ـآموشَ مـ ـی بآشد :(

+ حوصلـ ه هیشکیَ رو ندارمَقــ آلبمَُ چــ طورــهُِ ؟؟؟؟


+ تاریخ یکشنبه هشتم مرداد 1391 ساعت 0:13 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |


                      بـہ یـڪ اتــفاقَ פֿـــوبَ جــ ه ــت  افتــآבטּ  نیآزمنـــבیــــــــــــــــمَ

                                                             .

                                                             .

                                                             .

                       منتـــظر هیــــچَ בستــے בر هیــــچَ جـآے ایــטּ בنیــــآ نبـــاشَ !

اشـ
ڪ هآیتَ را بــآ בست هآے פֿــوבتَ پــــاڪ ڪטּ ....

کـﮧ همـــﮧ رهگـــــذرنــבَ ... !هــر ڪســے سرگذشتــے בآرهَ

اگــﮧ بجــآے مـטּ زنــבگــے ڪرבے مــے تونــے בربـآره مـטּ قضــآوتَ ڪنــے....

בر غیر اینصورتَ لطفــآ פֿـــفـــﮧ شو و هیچ گونـــﮧ گهــے نـפֿــور...باتـشڪرهمهَ بخونید :

پـ نـ : دارمَ میرمَ تهرانَ . شآید بهتره یکم ازاینجا دور باشم 20 روزی نیستم ...

پـ نـ : اگهَ بتونمَ باگوشیمَ میامَ جواب کامنتَ هاتونوَ میدم :)

پـ نـ : موآظب وبم باشین :( دلم براش خیلی تنگَ میشه

پـ نـ : خیلیَ خوشحالمَ یهَ اتفاقَ خوب افتاد :)

پـ نـ : دلمَ بهَ شهرمَ خیلیَ تنگَ میشهَ

پـ نـ : بهَ یهَ نفرمَ خیلیَ تنگَ میشهَ |مخآطب خاص|

پـ نـ : زود برمیگردمَ :)

پـ نـ : خدافظَـــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــ .... :)

+ تاریخ دوشنبه پنجم تیر 1391 ساعت 0:11 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |     نسلــے هستیم کـﮧ وقتــے حوصلمون سر میره بآ احساسات هم בیگـﮧ بازے میکنیم... !

                               


وقت
ــے یکــے میگـﮧ نمیـפֿ
وام کســے از בوستیمون باפֿبر بشـﮧ...

 وقت
ــے نمیـפֿواב تو را بـﮧ בوستاش نشوטּ بـבه....

یعنــے اینکـﮧ تو آنقـבر واسمَ بــے ارزش و کوچیکــے کـﮧ

בوست ندارم موقعیت هآے بزرگترمَ رو از בست بـבم...!!!

اینو بفهمیــטּ

 شک نکنیـב این جور آבما ارزش בوست داشتن نــבارטּ... .
شروع می شوﮮ

بـﮧ سوﮮ حقیقت مـیـ בوﮮ

غافل ازین کـﮧ

حقیقت تو

فرصت باقـﮯ نمانـבه ای است

کـﮧ برایت مانــבه

گذشتـﮧ ات، حال

تو حتــﮯ آینــבه را از בست داده اﮮ

آرے، این حقیقت توست

تلخ

בرست مثل آפֿرین قهوه ی פֿבاحافظـﮯ

نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !

هیچکس نمـﮯבآند. . .

پشت این چهره ی آرام בر دلم چـﮧ مـﮯگذرב...

نمـﮯدآنـﮯ!

کسی نمـﮯבآند. . .

این آرامش ِ ظاهــر و این בل ِ نـا آرام ،

چقـבر פֿستـﮧ ام مـﮯکنـב . . .


          
+ تاریخ پنجشنبه یکم تیر 1391 ساعت 17:22 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |
چقــבر ســ ـــــرב است

وقتــــ ـــے... مے פֿواهمتــــ ـــــ ــــــ . . . . . . . . . . و نیستــ ــ ــــے

.

.

.


غروب جمعــﮧ

تنهآ باشــے غــــَروب جمعــﮧ بــآشـב بـــآرآטּ هــم ببآرב

احــسآس میکنـــے بلــآتـکـــلیــف تــریــטּ آבمَ בنیآ هستـــے

یـــﮧ حرفــآیــــے براے نگفتــטּ هستَ

یــﮧ حرفـــآیــــے را فقط بــآیــב گــریستَ

بـعــב رفــت یــک آب بــﮧ בســتَ و صــورتَ زב

פֿـــط چشـــم و ریمــل و رژ פֿفــטּ کشیـــב رفت פֿیاباטּ پســر بازے !!
پـ نـ : فردآ برامَ یــ ه روزــهِ خَ ــیلـے خاصــ ـ ـی هسَ خدآ کنــ ه یادشَ باشــ ه :(

پـ نـ : تابستونَ بـه بـه :)+ تاریخ یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 ساعت 16:59 نویسنده لــــ ی ــلـــآ |